Interwencje

Nie bądź obojętny. Zareaguj.

Jeśli zauważysz...

wypadek zwierzęcia, zaniedbywane zwierzęta, dręczenie i zabijanie zwierząt, zwierzęta bez opieki i nadzoru (wypuszczane luzem), zwierzęta porzucone, inne przypadki niehumanitarnego traktowania zwierząt albo ich cierpienia — nie bądź obojętny, zareaguj.


Możesz pomóc

Możesz pomóc, zgłaszając fakt potrzeby pomocy, zaniedbywania lub znęcania się nad zwierzętami do odpowiednich służb, takich jak:


  • Straż Miejska w Białymstoku — tel. 986 lub (085) 879 68 00

  • Straż Miejska w innych miastach woj. podlaskiego (spis telefonów alarmowych)

  • Policja — tel. 997 lub 112 (z telefonu komórkowego)

  • Inspekcja Weterynaryjna — tel. (085) 651 02 29, (085) 651 03 37, (085) 652 40 14

  • Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Białymstoku — tel. (085) 675 37 00

  • Straż Pożarna — tel. (085) 677 27 03


Pomocy możesz szukać również:

  • Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków — tel. (085) 675 48 62 lub (085) 664 22 55

  • Akcent—Zoo w Białymstoku — tel. (085) 741 64 45

  • Nadleśnictwa: Dojlidy — tel. (085) 743 68 75, Supraśl — tel. (085) 713 15 50, Czarna Białostocka — tel. (085) 710 33 80.


Zgłoś konieczność interwencji inspektorom TOZ

Dyżury inspektorskie w siedzibie Oddziału Towarzystwa w Białymstoku w każdy poniedziałek i czwartek w godzinach 17.00 — 19.00. Zadzwoń do nas — tel. (085) 732 70 69, napisz do nas lub odwiedź nas osobiście — w siedzibie Oddziału w Białymstoku przy ul. Świętojańskiej 24/7


Czekamy na Ciebie

Jeśli chcesz aktywnie pomagać zwierzętom, zostań członkiem naszej organizacji. Po przeszkoleniu i zdaniu egzaminu możesz zostać inspektorem TOZ. Czekamy na Ciebie


TOZ

Adres


Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Białymstoku

15-227 Białystok, ul. Świętojańska 24 lok. 7

tel. 085 732 70 69

bialystok@toz.pl

PKO BP S.A. I/O Białystok 05 1020 1332 0000 1802 0207 7162


Dyżury


pn., czw. w godz. 17.00–19.00


TOZ w Polsce


Strona główna TOZ
Inne oddziały TOZ


kotkowo.pl


Mój Pies - Zerwijmy Łańcuchy!
Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce jest zarejestrowaną Organizacją Pożytku Publicznego (nr KRS 0000154454)
Pomóż nam pomagać Pomóż nam pomagać