Bądź odpowiedzialnym opiekunem - tańsze sterylizacje i kastracje zwierząt

Program tańszych zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt domowych.

Nie rozmnażaj swojego zwierzęcia.


Skorzystaj z Programu tańszych sterylizacji. Nie czekaj. Tylko do końca 2008roku zabiegi sterylizacji i kastracji zwierząt tańsze o 30—40%.
Z Programu może skorzystać każdy, kto przekaże 1% swojego podatku na konto białostockiego oddziału Towarzystwa Opieki NadZwierzętami w Polsce, pomagając tym samym w zmniejszenie populacji zwierzątbezdomnych.


Cennik zabiegów.


Cennik zabiegów sterylizacji/kastracji zwierząt bezdomnych i właścicielskichw ramach programu:
Sterylizacja suki o wadze do 25 kg — 150,00 zł; sterylizacja suki o wadzepowyżej 25 kg — 175,00 zł; kastracja psa — 90,00 zł; sterylizacja kotki — 90,00zł; kastracja kocura — 45,00 zł.
UWAGA! Powyższe ceny nie obejmują kubraczków i kołnierzy, czyli zabezpieczeńprzed lizaniem szwów, oraz leków ponadstandardowych, których zastosowania możewymagać stan zdrowia zwierzęcia.


Jak wziąć udział w Programie?


Warunkiem skorzystania z programu jest udokumentowane wcześniejszeprzekazanie 1% podatku na Oddział w Białymstoku Towarzystwa Opieki nadZwierzętami w Polsce (wsparcie Programu ograniczania populacji zwierzątbezdomnych — środki w całości zostaną przez Towarzystwo wykorzystane na tencel).
Zwierzę w ocenie weterynarza musi być zdrowe, a także zaszczepione iodrobaczone.
O możliwości sterylizacji ciężarnej suki decyzję podejmuje lekarzweterynarii.


Lecznice.


W Programie biorą udział następujące lecznice weterynaryjne:
Arka — ul. Pułaskiego 69/5;
Canwet — ul. Zwycięstwa 26B;
Centaurus — ul. Turowskiego 9;
Klinika dla Zwierząt — ul. Białostoczek 13A;
Przychodnia dla Zwierząt — ul. Zwycięstwa 16;
Przychodnia Małych Zwierzat — ul . Wesoła 18;
Sano — ul. Zwycięstwa 26B;
Zwierzak — ul. Piastowska 11A.

TOZ

Adres


Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Białymstoku

15-227 Białystok, ul. Świętojańska 24 lok. 7

tel. 085 732 70 69

bialystok@toz.pl

PKO BP S.A. I/O Białystok 05 1020 1332 0000 1802 0207 7162


Dyżury


pn., czw. w godz. 17.00–19.00


TOZ w Polsce


Strona główna TOZ
Inne oddziały TOZ


kotkowo.pl


Mój Pies - Zerwijmy Łańcuchy!
Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce jest zarejestrowaną Organizacją Pożytku Publicznego (nr KRS 0000154454)
Pomóż nam pomagać Pomóż nam pomagać